fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

แนวทางสร้างสรรค์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำหรับครูประถม คงหนักใจที่เด็กสมัยนี้ สนใจอยู่กับเกมมือถือ จนลืมธรรมชาติ แต่มีแนวทางสร้างสรรค์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school) ที่จะมาสอนให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติที่แท้จริง

“เป้าหมายของโรงเรียนคือ ให้เด็กเก่ง เด็กเก่งก็คือ เด็กรู้จักคิด เด็กรู้จักคิดได้ เขาต้องรู้วิธีค้นข้อมูลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความคิดของเด็ก”

ไฟล์เอกสาร: แนวทางสร้างสรรค์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)

ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น