fbpx

ออกแล้ว! แบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น “อาวุโส-ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ”

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 55
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  

ออกแล้ว! แบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น “อาวุโส-ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ”วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือแจ้งและส่งแบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ ก.กลาง ได้เห็นชอบให้ใช้สำหรับเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
– ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
– ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส

Advertisements

แบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้ที่นี่

 1. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ ขำนาญงาน – ชำนาญการ

 2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ อส. ชพ.-ชช 

 3. รูปเล่มผลงาน 

 4. แบบให้คะแนนผลงาน

 5. แบบรับผลงาน

 6. แบบปรับปรุงตำแหน่ง

 7. แบบประเมินด้านทักษะ

8. แบบสัมภาษณ์

 1. ตัวอย่างคำสั่งต่าง ๆ

10. แบบประเมินคุณลักษณะ 

 1. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น