fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

แบบผึกทักษะ การเขียน การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

          วันนี้ Krupatom ขอแนะนำสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ นั่นคือแบบฝึกทักษะการเขียน การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งคุณครู และคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูก ๆ ได้ โดยสื่อการเรียนรู้นี้ จัดทำโดย คุณครูรักเกียรติ โคกสีนอก โรงเรียนเวียงผาวิทยา เป็นการพัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม “มานี มานะ” ที่หลาย ๆ ท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะ

 

แบบผึกทักษะ การเขียน การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 

แบบผึกทักษะ การเขียน การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์

Comments
Loading...