fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์ ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

เนื้อหาความรู้

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัด

โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

ส่งงาน

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น