fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

คลิกตอบแบบสอบถาม

 

Comments
Loading...