แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แผน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1-3  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษา

ประกอบด้วย

ชุด Access1

ชุด Access2

ชุด Access3

ชุด Team Up in English 1

ชุด Team Up in English 2

ชุด Team Up in English 3

ชุด SPARK 1

ชุด SPARK 2

ชุด SPARK 3

ชุด Focus on Reading 1

ชุด Focus on Reading 2

ชุด Focus on Reading 3

เฉลย New Current English ม.1

เฉลย New Current English ม.2

เฉลย New Current English ม.3

เฉลย New Read and Write ม.1

เฉลย New Read and Write ม.2

เฉลย New Read and Write ม.3

ที่มา บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด 

แสดงความคิดเห็น