แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูประถม ขอขอบคุณอักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

คำแนะนำ

Starter: Hello friends!

Unit 1  Back to school again

Unit 2 All year round

Unit 3  Family and friends

Unit 4  Around town

Unit 5  Yummy food

Unit 6  Playtime

Festivals

เกณฑ์การประเมิน 

ตัวละคร

บัตรคำศัพท์

แสดงความคิดเห็น