แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูประถม ขอขอบคุณอักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

คำอธิบายรายวิชา

Starter: Welcome back

Unit 1 School day

Unit 2 The amazing body

Unit 3 At the market

Unit 4 Wild animals

Unit 5  City and space

Unit 6 Sports day

Culture

แสดงความคิดเห็น