แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูประถม ขอขอบคุณอักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

คำอธิบายรายวิชา

Starter: Are you ready?

Unit 1 At  school

Unit 2 Who’s  that?

Unit 3 Healthy  habits

Unit 4 Amazing  animals

Unit 5  Help our planet!

Unit 6  Free time

Festivals

บัตรคำศัพท์

แสดงความคิดเห็น