แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูประถม ขอขอบคุณอักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

Starter: Can  you  remember?

Unit 1 What do you want to be?

Unit 2 Play safe

Unit 3  It was great!

Unit 4 On holiday

Unit 5 Out and about

Unit 6  What’s on?

Festivals

บัตรคำศัพท์

แสดงความคิดเห็น