fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำหรับคุณครูประถมแล้ว อาจจะยังคงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ตามที่หวังไว้ เราจึงมีแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้มาฝากอีกด้วย

ตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม”

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน

ที่มา: สพฐ.


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

Get real time updates directly on you device, subscribe now.