แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับคุณครูประถมแล้ว อาจจะยังคงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ตามที่หวังไว้ เราจึงมีแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้มาฝากอีกด้วย

ตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม”

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน

ที่มา: สพฐ.

แสดงความคิดเห็น