แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 ครูประถม ขอขอบคุณ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และ บริษัท กรพัฒนายิ่ง จํากัด สื่อนี้เผยแพร่เพื่อการศึกษา และเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของครู

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ขอขอบคุณ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และบริษัท กรพัฒนายิ่ง จํากัด

แสดงความคิดเห็น