โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

รวมรายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

เอกสารกิจกรรม ป.1

คู่มือกิจกรรม ป.1

 

เอกสารกิจกรรม ป.2

คู่มือกิจกรรม ป.2

 

เอกสารกิจกรรม ป.3

คู่มือกิจกรรม ป.3

 

เอกสารกิจกรรม ป.4

คู่มือกิจกรรม ป.4

 

เอกสารกิจกรรม ป.5

คู่มือกิจกรรม ป.5

 

เอกสารกิจกรรม ป.6

คู่มือกิจกรรม ป.6

 

เอกสารกิจกรรม ม.1

คู่มือกิจกรรม ม.1

 

เอกสารกิจกรรม ม.2

คู่มือกิจกรรม ม.2

เอกสารกิจกรรม ม.3

คู่มือกิจกรรม ม.3

 

เอกสารกิจกรรม ม.4

คู่มือกิจกรรม ม.4

 

เอกสารกิจกรรม ม.5

คู่มือกิจกรรม ม.5

 

เอกสารกิจกรรม ม.6

คู่มือกิจกรรม ม.6

รวมเอกสารพร้อมคู่มือกิจกรรม ป.1- ม.6

ดาวน์โหลดที่นี่ คลิก

 

ข้อมูลจาก : http://www.stemedthailand.org/

แสดงความคิดเห็น