โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1  ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

ความรู้ 

โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น

คำสั่งพื้นฐานของ Scratch

ความรู้เรื่อง Scratch

ใบงานที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch unit1_1ex

ใบงานที่ 2 สร้างและสลับพื้นหลัง 

 สู้ๆ ขยัน และตั้งใจนะคะ

 

แสดงความคิดเห็น