fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1  ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

ความรู้ 

โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น

คำสั่งพื้นฐานของ Scratch

ความรู้เรื่อง Scratch

ใบงานที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch unit1_1ex[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/unit1_1ex.pdf” download=”all”]

ใบงานที่ 2 สร้างและสลับพื้นหลัง [embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/unit1_2ex.pdf” download=”all”]

 สู้ๆ ขยัน และตั้งใจนะคะ

 
Comments
Loading...