fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Spread the love
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ใบงานที่เด็กๆจะได้สนุกกับการระบายสีพร้อมทบทวนคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในรูปภาพ

ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/ใบงานระบายสีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ.pdf” download=”all”]

ข้อมูลจาก FB : สื่อการสอนใบงานช่วยสอน

Comments
Loading...