ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ หน่วย 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Spread the love
  •  
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

ใบงาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนสามารถนำไปฝึกทำ ทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา

ใบงาน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หน่วย 1 ภาคเรียนที่ 1

1.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์น่ารู้

2.ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์

3.คำศัพท์คอมพิวเตอร์ควรรู้

4.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

5.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1

6.ใบงานกลุ่ม

♥♥♥ตั้งใจเรียนนะ♥♥♥

 

แสดงความคิดเห็น