fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ไฟล์เอกสาร งานวิชาการโรงเรียน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ไฟล์เอกสารงานวิชาการโรงเรียน ครูประถม หน้าเพจนี้จะรวบรวมตัวอย่างไฟล์เอกสารงานวิชาการมากมาย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับแก้ตามความเหมาะสม เป็นกำลังใจให้ครูทุกคน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารแสดงปริมาณการสอนของครู ประจำภาคเรียน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบบันทึกการปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC)

ดาวน์โหลด สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียน


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น