ไฟล์เอกสาร งานวิชาการโรงเรียน

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ไฟล์เอกสารงานวิชาการโรงเรียน ครูประถม หน้าเพจนี้จะรวบรวมตัวอย่างไฟล์เอกสารงานวิชาการมากมาย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับแก้ตามความเหมาะสม เป็นกำลังใจให้ครูทุกคน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารแสดงปริมาณการสอนของครู ประจำภาคเรียน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบบันทึกการปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC)

ดาวน์โหลด สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียน

แสดงความคิดเห็น