fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

ตัวอย่างการทำแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด ครูวราภรณ์ //ดาวโหลดที่นี่//

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ตัวอย่างการทำแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด ครูวราภรณ์ //ดาวโหลดที่//

มีข่าวบรรจุมากขึ้นดังนั้นจึงอยากให้ครูบรรจุใหม่ทุกท่านได้เตรียมตัว เตรียมเอกสาร สำหรับการประเมินต่างๆให้พร้อมไว้ ค่ะ

ต้องขอขอบคุณครู คุณครู วาราภรณ์ค่ะ ที่แบ่งปัน  ตัวอย่างแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด 

โหลดได้จากตัวนี้เลยค่ะ

 

สำรองค่ะ

1แฟ้มด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.1 หลักสูตร ครูวราภรณ์

2แฟ้มด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.2 1.2.1 หน่วยเรียนรู้ ครูวราภรณ์

3แฟ้มด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.2 1.2.2 แผนการสอน ครูวราภรณ์

4แฟ้มด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.2 1.2.3 กลยุทธ์ ครูวราภรณ์

5แฟ้มด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.2 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน ครูวราภรณ์

6แฟ้มด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.3 สื่อ ครูวราภรณ์

7แฟ้มด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.4 วัดผล ครูวราภรณ์

8แฟ้มด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.5 วิจัย ครูวราภรณ์

9แฟ้มด้านที่ 2 ตัวชี้วัด 2.1 บริหารชั้นเรียน ครูวราภรณ์

10แฟ้มด้านที่ 2 ตัวชี้วัด 2.2 ดูแลช่วยเหลือ นร. ครูวราภรณ์

11แฟ้มด้านที่ 2 ตัวชี้วัด 2.3 ข้อมูลสารสนเทศ ครูวราภรณ์

12แฟ้มด้านที่ 3 ตัวชี้วัด 3.1 การพัฒนาตนเอง ครูวราภรณ์

13แฟ้มด้านที่ 3 ตัวชี้วัด 3.2การพัฒนาวิชาชีพ ครูวราภรณ์

 

ขอบคุณที่มา ครูวราภรณ์


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น