fbpx

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 37
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)

https://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2020/01/PSC_Setup.zip

คู่มือการติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)
https://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2020/01/P-School_Setup_manual.pdf

คู่มือการใช้งาน : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)
https://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2020/01/P-School_manual-1.pdf

https://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2020/01/PSC_Setup.zip

 

คู่มือการติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)

https://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2020/01/P-School_Setup_manual.pdf

 

คู่มือการใช้งาน : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)

https://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2020/01/P-School_manual-1.pdf

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น