วิทยาศาสตร์ ป.1

วิทยาศาสตร์ ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คำชี้แจง เลือกค… อ่านต่อ วิทยาศาสตร์ ป.1

ภาษาอังกฤษ ป.1

.. ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. นักเรียนพบเพื่อนที่โรงเรียนในตอนเช้าจะกล่าวทักทายว่าอย่างไร … อ่านต่อ ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1 ข้อสอบกลางปี ภาษาไทย ป. 1 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 ปรนัย คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว พยัญชนะตัวใดออกเสียงหอ 1 ข 2 ต 3 ห วิธีเ… อ่านต่อ ภาษาไทย ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1 ข้อสอบกลางปี   คณิตศาสตร์     ป.1    ฉบับที่1 ตอนที่ 1 ปรนัย คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว “2” อ่านว่าอย่างไร 1  หนึ่ง 2… อ่านต่อ คณิตศาสตร์ ป.1

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

ข้อสอบกลางปี การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป. 1 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. งานใดที่นักเรียนทำด้วย     ตนเองไม่ได้ 1  ร… อ่านต่อ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

ประถม

ประถม ศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการ ประถม ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ ประถม ศึกษา… อ่านต่อ ประถม ศึกษา

สพฐ. ปักธง 2561 “ปีแห่งการปฏิบัติ” โรงเรียน ไร้ขยะ Zero Waste School มุ่งแก้ปัญหาระยะยาว

วันนี้ (17 ก.ย.) ที่โรงแรมเอวานา กรุงเทพฯ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การ… อ่านต่อ สพฐ. ปักธง 2561 “ปีแห่งการปฏิบัติ” โรงเรียน ไร้ขยะ Zero Waste School มุ่งแก้ปัญหาระยะยาว

สสวท. ปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์

สสวท. แจงปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันทั้ง 12 ชั้นปี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เริ่ม ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.4 ปี… อ่านต่อ สสวท. ปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน                 การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นวิธีการดำเนินการให้ชั้นเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้เป… อ่านต่อ การบริหารจัดการชั้นเรียน

ธาเลส (THALES)

ธาเลส ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของปรัชญาตะวันตก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ก่อน ค.ส. 585 ป็นผู้ทำนายการเกิดสุริยคราส เป็น1ใน7ของบัณฑิตกรีก ทุกท่านต่างก็ม… อ่านต่อ ธาเลส (THALES)