fbpx

อบรมหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” เพื่อรับเกียรติบัตร

อบรมหลักสูตรออนไลน์ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" เพื่อรับเกียรติบัตร จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย คลิ๊กทำแบบทดสอบที่นี่ : https://sites.google.com/msu.ac.th/ เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ทำข้อสอบได้คะแนนตั้งแต่…
Read More...

เย็นนี้ ลงทะเบียนรับ 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน.com อย่างละเอียดต้องกรอกอะไรบ้าง

วันนี้ อย่าช้า สำหรับผู้ปกครอง ท่านใดที่กำลังหาแนวทางการลงทะเบียน ครูประถม ได้นำแนวทางการงทะเบียนรับเงิน จากนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกเงินให้กับทุกๆท่านเป็นเวลา 3 เดือน ลิงค์เข้าระบบ ลิงค์เข้าระบบลงทะเบียน ลิงค์…
Read More...

อบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum)ออนไลน์ รับเกียรติบัตรทางเมล์

อบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล | ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น    (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย…
Read More...

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 มีใบประกาศให้ด้วยเลย

มาพัฒนาความรู้ตัวเองกัน ทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มีใบประกาศให้ด้วยนะ คลิกที่ลิงค์นี้เลย :  https://covid19.myonie.com
Read More...

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ DLTV

  แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  ระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ - ๓   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด…
Read More...

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เคอร์ฟิว มาตรา 9 1.ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด 2.ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ 3.ห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่ง หนังสือ สิ่งพิมพ์…
Read More...

ปรับใหญ่..สอบ ครูผู้ช่วยปี64 สกัดทุจริต-ยกมาตรฐานข้อสอบ

โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ที่มี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พิจารณาปรับให้ไปสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป กับ…
Read More...

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ใช้สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ใช้สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Read More...

แนวทาง การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ปีการศึกษา 2562

การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ตามแนวทาง ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
Read More...