ไฟล์หน้าปก-700x394

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชี้ ครูประถมสำคัญที่สุด

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชี้ “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” ครูประถมมีส่วนในการพัฒนาสังคมอย่… อ่านต่อ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชี้ ครูประถมสำคัญที่สุด

เช็คด่วน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

เช็คด่วน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

อัพเดทวันที่ 3-7-62 อัพเดทวันที่ 6-7-62 อัพเดทวันที่ ๑๐-๗-๖๒ อัพเดทวันที่ ๑๑-๗-๖๒ สวัสดี ค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูประถมขอนำเสนอข้อมูลประกาศรับสมัครสอบครูผ… อ่านต่อ เช็คด่วน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต… อ่านต่อ คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีพิเศษ

ด่วน ประกาศสอบครูกรณีพิเศษ ปี62 สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยก… อ่านต่อ ด่วน ประกาศสอบครูกรณีพิเศษ ปี62 สังกัด สพฐ.

(Anti-Corruption Education)

หลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

วันนี้ครูประถมขอนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกแบบไว้   ครูประถมมองเห็นว่าปัจจุบันพบ… อ่านต่อ หลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรการอบรม DLTV TELETRAINING ตามคู่มือการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร DTLV62 โดย ครูประถม

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรการอบรม DLTV จากที่ เราได้อบรมและทำแบบทดสอบ ทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ ไปแล้วนั้น ล่าสุดได้มี การแจ้ง เปิด… อ่านต่อ ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร DTLV62 โดย ครูประถม

รายงานการอบรม DLTV 2562 (ไฟล์ Word แก้ไขได้)

  จากที่เราได้ทำสรุปไว้ สรุป dltv 15 พค 2562 โดย ครูประถม.คอม วันนี้ครูประถมจะมาเพิ่มเติ่มข้อมูลให้อีกค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่า สพฐ ได้แจ้งว่า… อ่านต่อ รายงานการอบรม DLTV 2562 (ไฟล์ Word แก้ไขได้)

ลิงค์เข้าDMC62

ลิงค์เข้า dmc62 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูประถมจะมาแนะนำระบบ DMC62 ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับนักเรียนรายบุคคล เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเวลาเปิดเทอมใหม่นี้คุณครู ที่รับหน้าที่ดู… อ่านต่อ ลิงค์เข้า dmc62 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562