fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 77 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 77 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้มีสิทธิสมัครและประสค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก…
Read More...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 43 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 43 อัตรา
Read More...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 3อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้มีสิทธิสมัครและประสค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก…
Read More...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 36 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 36 อัตรา
Read More...

กศจ.กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 30 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
Read More...

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 52อัตรา

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศ กศจ.สงขลา  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย…
Read More...

ประกาศ กศจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือก ครูกรณีพิเศษ 54 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 รายละเอียด สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร…
Read More...

(ไฟล์)ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอนำเสนอ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งคุณครูทุกๆท่านต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน สำหรับช่วงเปิดเทอมนี้  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างของบทความ ทีมงานจึงอยากนำเสนอ…
Read More...

ด่วนที่สุด เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 มิถุนายน 2563 เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต อ้างถึง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง…
Read More...