fbpx

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับ COVID–19

(17 มี.ค.63) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ สรุปมาตรการและข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ…
Read More...

ศธ. ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษทุกแห่งทั่วประเทศหนีโควิดระบาด

ปลัดศธ.เผย "ณัฏฐพล" เซ็นประกาศ ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ห้ามจัดเรียนซัมเมอร์ด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษแน่ อัพเดท 17  มีนาคม 2563 20:42 เมื่อวันที่…
Read More...

ด่วนที่สุด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้

ด่วนที่สุด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม.   เรื่อง การให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง…
Read More...

เช็ค ตรวจโควิด-19 ได้ที่ไหนบ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 19.51 น. หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะอัพเดทให้ทันที สำหรับช่วงนี้ ข่าวการแพร่ระบาด สำหรับ โควิด 19 กำลังมาแรงมากค่ะ ครูประถม จึงอยากมาแนะนำสถานที่ หรือที่ตรวจหาโควิค 19 ว่ามีที่ไหนบ้างที่สามารถตรวจได้…
Read More...

คุรุสภา แจ้งงดให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน ตั้งแต่16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

คุรุสภา แจ้งงดให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน ตั้งแต่16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป คุรุสภางดให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป…
Read More...

สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3

สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง…
Read More...

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ด้วยโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต า แ ห น า ง ค ร อ ย ะ ส อ น…
Read More...

รวมประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัด โดย ครูประถม

รวมประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัด โดย ครูประถม จากที่มีประกาศกำหนดการ การรับสมัครครูผู้ช่วยทีมงานได้นำเสนอไป ดังรายละเอียดดังนี้ วันนี้ครูประถมจึงได้รวบรวมลิงค์ข่าวเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ…
Read More...

คุรุสภา แจ้งใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…

คุรุสภากำหนดให้ใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา เป็นหลักฐานในการสมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้  เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเป็นหลักฐาน…
Read More...

เครื่องมือที่จะช่วยให้ “การสอนออนไลน์” ไม่ยากอย่างที่คิด โดย Learning Innovation Center,…

เครื่องมือที่จะช่วยให้ "การสอนออนไลน์" ไม่ยากอย่างที่คิด สวัสดี อยากจะแนะนำเครื่องมือช่วยในการสอน …
Read More...