สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch

สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch มีเวลาให้ผู้เรียนปฏิบัติ 30 นาที จากนั้น save as ชั้น ชื่อ งาน  ในไดร์ฟ d ห้องของตัวเอง ตัวอย่าง 1-1 dekd t1 ดาวน… อ่านต่อ สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม มาตรฐานด้าน ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ หมายเหตุ 1.การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริ… อ่านต่อ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

รวมข้อสอบ

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป1-ม.6  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาค… อ่านต่อ รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป1-ม.6  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1 ว… อ่านต่อ รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ควา… อ่านต่อ โครงงานคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียน 2562

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียน 2562

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียน 2562 ครูประถม มีข่าวสารดีดีมาฝากสำหรับ ว่าที่ ผอ.ทุกท่าน ที่นี่ กศจ.พิษณุโลก ว่าง 96 ตำแหน่ง  http://www.plkmoe… อ่านต่อ ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียน 2562

ร่าง กำหนดการ กรณีพิเศษ/เหตุพิเศษ ว.16

ร่าง กำหนดการ <สอบครูผู้ช่วย> กรณีพิเศษ/เหตุพิเศษ ว.16

ร่าง กำหนดการ <สอบครูผู้ช่วย> กรณีพิเศษ/เหตุพิเศษ ว.16 สำหรับคุณครูที่กำลังจะสอบ ครูประถม มีข่าว การสอบกรณีพิเศษ/เหตุพิเศษ ว.16  ตามรายละเอ… อ่านต่อ ร่าง กำหนดการ <สอบครูผู้ช่วย> กรณีพิเศษ/เหตุพิเศษ ว.16

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1  ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ ความรู้… อ่านต่อ ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์

แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์ ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ เนื้อหาความรู้ เครือข่า… อ่านต่อ แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์

แบบฝึกหัด การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ครู ได้รวบรวมความรู้ เรื่อง Microsoft Excel เบื้องต้น ไว้ ดังนี้  วัตุประสงค์ อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้… อ่านต่อ แบบฝึกหัด การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น