อบรมออนไลน์ พัฒนาบุคลากรการจัดสอบ จาก สทศ.

ครูประถม ขอนำข่าวการอบรมพัฒนาบุคลากร จาก สทศ. มาฝากดังนี้ค่ะ สทศ.ได้จัดหลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนผ่านแล้วได้รับเกียรติบัตร จาก 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุ… อ่านต่อ อบรมออนไลน์ พัฒนาบุคลากรการจัดสอบ จาก สทศ.

มุ่งเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เริ่ม ระดับประถมศึกษา

จากการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการเริ่มเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ครูหลายท่านก็เริ่มสงสัยแล้วว้า Coding คืออะไร ก่อนอื่น คร… อ่านต่อ มุ่งเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เริ่ม ระดับประถมศึกษา

นโยบาย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

จากนโยบาย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  ครูประถมขอนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณครูมาฝากดังนี้ ๘. การปฏิรูปกระบวนการเร… อ่านต่อ นโยบาย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

แบบพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่ง ใครที่ไม่ชอบก็ลองเปิดใจแล้วฝึกไปด้วยกัน วันนี้ ครูประถม ขอนำเอา แบบพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ… อ่านต่อ แบบพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562

คำว่า คุณครู TEACHER บทบาทหน้าที่ ที่คนเป็นครูได้รับ

คุณครู เมื่อได้ยินคำนี้แล้วเรานึกถึงอะไร ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกคนต่างเร่งรีบจนแทบไม่มีเวลาให้ตัวเอง เราต่างสนุกกับสิ่งรอบตัวที่แปลกใหม่ ตื่นเต้นกับ… อ่านต่อ คำว่า คุณครู TEACHER บทบาทหน้าที่ ที่คนเป็นครูได้รับ

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL)

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เป็นวิธีการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน… อ่านต่อ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL)

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์ วันนี้ ครูประถม นำข่าวสาร การศึกษา ด้านวิทย์-เทคโนโลยี มาฝากกันค่ะ นั่นคือ Coding หรือการเขียนโค้ด สรุปให้เข้าใจง่า… อ่านต่อ ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์

การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25… อ่านต่อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

กิจกรรม1 โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใ… อ่านต่อ กิจกรรม1 โครงงานคอมพิวเตอร์

บรรจุครูผู้ช่วย

ด่วน บรรจุครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 224 อัตรา

เรียก บรรจุครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 224 อัตรา โดยกำหนดวันรายงานตัววันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ ชั้น1 สำนักการศึกษา รายละเอียดด… อ่านต่อ ด่วน บรรจุครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 224 อัตรา