STEM ROBOT เรียงแก้ว

กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

STEM ROBOT เรียงแก้ว กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของ… อ่านต่อ กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เอกสาร การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามครุสภากำหนด

ตามที่ ครูหลายท่านสอบถามเรื่อง การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตามครุสภากำหนด นั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง ครูประถมได้นำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ ก… อ่านต่อ เอกสาร การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามครุสภากำหนด

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

สังคมเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน วิธีการสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ครูประถม มี เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) &… อ่านต่อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

สร้างบ้านพักครู

สร้างบ้านพักครู เร่งด่วน ห่วงความปลอดภัย

ห่วงความปลอดภัยของครูที่อยู่ห่างไกล เร่ง สร้างบ้านพักครู วันนี้ครูประถมมีข่าวดีดี สำหรับครูที่อยู่ห่างไกลหรือ ไกลภูมิลำเนา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ดร.สุเ… อ่านต่อ สร้างบ้านพักครู เร่งด่วน ห่วงความปลอดภัย

ลักษณะการสอนที่ดี

เรื่องน่ารู้ ลักษณะการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี

12 ลักษณะการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี ขึ้นชื่อว่าครู เราก็จะนึกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้ที่สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีต่อสังคม ลักษณะโดยธร… อ่านต่อ เรื่องน่ารู้ ลักษณะการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี

สร้าง QR Code สำหรับมือใหม่

การสร้าง QR Code สำหรับมือใหม่ วันนี้ ครูประถม นำความรู้ที่น่าสนใจที่ใครก็สามารถศึกษาและทำเองได้ นั่นคือ การสร้าง QR Code ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเ… อ่านต่อ สร้าง QR Code สำหรับมือใหม่

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช… อ่านต่อ แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้าราชการเกษียณ

ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง

ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง ทั้งชนิดที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ครูประถม ขอนำข้อมูลดีดีมาประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านได้ทราบว่า… อ่านต่อ ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง

การตั้งชื่อของโครงงาน

เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน

เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน จะช่วยทำให้เราเข้าใจการจัดทำโครงงานมากขึ้นลองศึกษากันดูนะคะ 1. ชื่อโครงงาน ชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโ… อ่านต่อ เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ครูประถม ขอขอบคุณ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ได้เผยแพร่ เป็นวิทยาทาน ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายใ… อ่านต่อ คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน