CPO Model ประเมินรร.

CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

CPO Model CPO Model ประกอบด้วยการประเมินส่วนสำคัญ 3 ส่วนใหญ่ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับ  คือ 1.การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาว… อ่านต่อ CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

หนังสือจินดามณี

หนังสือจินดามณี แบบเรียนไทยเล่มแรก สมัยอยุธยา

หนังสือจินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของคนไทย : โดย พระโหราธิบดี แบบเรียนเล่มแรกของไทย ชื่อ จินดามณี แต่งโดย พระมหาราชครู กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช… อ่านต่อ หนังสือจินดามณี แบบเรียนไทยเล่มแรก สมัยอยุธยา

รวมข้อสอบ

รวมข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา รวมใว้ให้ที่นี่แล้ว!

อัพเดท 13-12-61 ข้อสอบชึ้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ไฟล์ word สามารถแก้ไขได้     รวมข้อสอบ ป.1 ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ข้อสอบประถมศึก… อ่านต่อ รวมข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา รวมใว้ให้ที่นี่แล้ว!

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ… อ่านต่อ ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา และระดับการศึกษาของไทย

ระบบการศึกษา และ ระดับการศึกษา ของไทย ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มี… อ่านต่อ ระบบการศึกษา และระดับการศึกษาของไทย

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ Transparency เน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของข้อมูลการดำ… อ่านต่อ ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน

ผลโอเน็ตม.6ร่วง

ผลคะแนนสอบโอเน็ตม.6 ร่วงทุกวิชา

ผลโอเน็ตม.6ร่วง อีกทุกวิชาต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย จากเดิมภาษาไทยผ่านครึ่งวิชาเดียว ส่วนบอร์ด สทศ.มีมติไม่ประกาศผลสอบอังกฤษของนักเรียนนำข้อสอบมาเผยแพร่ทางไล… อ่านต่อ ผลคะแนนสอบโอเน็ตม.6 ร่วงทุกวิชา

ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่

ก.ค.ศ. ประวัติความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เดิมชื่อสำนักงาน ก.ค. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ… อ่านต่อ ก.ค.ศ. ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่

สถานี ก.ค.ศ.

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน การบริหารงานบุคคลของข้ารา… อ่านต่อ สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน

ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา

สพฐ. สรรหา ครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว1682 เรื่อง การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยป… อ่านต่อ ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา