fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

CPO ModelCPO Model ประกอบด้วยการประเมินส่วนสำคัญ 3 ส่วนใหญ่ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับ  คือ1.การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม  หมายถึง  บริบท ต่าง ๆ…

หนังสือจินดามณี แบบเรียนไทยเล่มแรก สมัยอยุธยา

หนังสือจินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของคนไทย : โดย พระโหราธิบดีแบบเรียนเล่มแรกของไทย ชื่อ จินดามณี แต่งโดย พระมหาราชครู กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ปี พ.ศ 2199 – 2231)เป็นหนังสือแบบเรียนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา …

รวมข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา รวมใว้ให้ที่นี่แล้ว!

อัพเดท 13-12-61 ข้อสอบชึ้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ไฟล์ word สามารถแก้ไขได้หากพบไฟล์มีปัญหาสามารถแจ้งให้เราแก้ไขได้ค่ะ หรือหากต้องการสิ่งไหนเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ไลน์แอดครูประถม.คอม รวมข้อสอบ ป.1 ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1…

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนการเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน…

ระบบการศึกษา และระดับการศึกษาของไทย

ระบบการศึกษา และ ระดับการศึกษา ของไทยระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3…

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐTransparency เน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนและสนับสนุนให้มีการตั้งกองทุนโรงเรียน…

ผลคะแนนสอบโอเน็ตม.6 ร่วงทุกวิชา

ผลโอเน็ตม.6ร่วง อีกทุกวิชาต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย จากเดิมภาษาไทยผ่านครึ่งวิชาเดียว ส่วนบอร์ด สทศ.มีมติไม่ประกาศผลสอบอังกฤษของนักเรียนนำข้อสอบมาเผยแพร่ทางไลน์ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)…

ก.ค.ศ. ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่

ก.ค.ศ. ประวัติความเป็นมาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เดิมชื่อสำนักงาน ก.ค. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู…

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน…

ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา

สพฐ. สรรหา ครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตราด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว1682 เรื่อง การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่่สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้ง…