ทอมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)

ทอมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ทอมัส เอดิสัน เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1847 เขาเป็นลูกคนที่ 7 และคนสุดท้าย โดยตัวเอดิสันเองมีเชื้อส… อ่านต่อ ทอมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)

อริสโตเติล (Aristotle)

อริสโตเติล (Aristotle) อาริสโตเติล เกิดเมื่อประมาณ 384 หรือ 383 ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองสตากีรา ในแคว้นมาเซโดเนีย ซึ่งเป็นแคว้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือสุด… อ่านต่อ อริสโตเติล (Aristotle)

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

ผลงาน  (Albert Einstein) ไอน์สไตน์เกิดในเมืองอูล์ม ราชอาณาจักรเวือร์ทเทมแบร์ก สมัยจักรวรรดิเยอรมัน ห่างจากเมืองชตุทท์การ์ทไปทางตะวันออกประมาณ 100 กิโล… อ่านต่อ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)

หลุยส์ ปาสเตอร์ เกิดวันที่  27 ธันวาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโดล (Dole) มลรัฐจูรา (Jura) ประเทศฝรั่งเศส (France) บิดาของปาสเตอร์เป็นช่างฟอกหนังชื่อ ชอง โจ… อ่านต่อ หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)

นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla)

    นิโคลา เทสลา เกิดเมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2399 – ถึงแก่กรรม 7 มกราคม พ.ศ. 2486 (86 ปี) เป็นนักประดิษฐ์, นักฟิสิกส์, วิศวกรเครื่องกล, … อ่านต่อ นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla)

มารี กูรี (Marie Curie)

มารี กูว์รี เป็นชาวโปแลนด์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2410 ที่เมืองวอร์ซอ เขตวิสทูลา จักรวรรดิรัสเซีย  ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศโปแลนด์ เป็นบุตรของ… อ่านต่อ มารี กูรี (Marie Curie)

ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin)

ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) ชาลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน เกิดที่เมืองชรูซบรี ชรอพเชอร์ ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1809       ที่… อ่านต่อ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin)

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไ… อ่านต่อ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)  กาลิเลโอ กาลิเลอี เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1564 ที่เมืองปิซา ประเทศอิตาลี เป็นบุตรคนโตในจำนวนบุตร 6 คน … อ่านต่อ กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)