View full version: โรงเรียนที่ขาดแคลน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 1. ขอทราบชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียน/ห้องเรียน
 2. มีโรงเรียนที่ต้องการให้ไปทำกิจกรรมไหมค่ะ
 3. ต้องการโรงเรียนที่ขาดแคลน ในแถบจังหวัด เพรชบุรี ประจวบฯ
 4. ขอรายชื่อโรงเรียนที่ขาดเเคลน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ อื่นๆ. ในเขตจ. เชียงใหม่ครับ
 5. ขอรับความช่วยเหลืออุปกรณ์ดนตรีวงดุริยางค์
 6. ด่วนสุด! ให้ฟรี! โต๊ะ-เก้าอี้ ไวท์บอร์ด / ซีคอนบางแค
 7. ด่วน! ให้ฟรี! โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน / ซีคอนบางแค
 8. ขอความอนุเคราะห์ทาสีรั้วของโรงเรียน
 9. ขอรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการรับบริจาค
 10. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณสำหรับปรับปรุงโรงเรียนบ้านต้นสำโรง
 11. !ต้องการทำจิตอาสาโรงเรียนที่จาดแคลนในกทมฯ!
 12. ขอสนามเด็กเล่นจากผู้ใหญ่ใจบุญ...เติมเต็มโอกาสให้เด็กชายขอบตามหาฝันที่เป็นจริง
 13. ต้องการโรงเรียนที่ขาดแคลนกิจกรรมสันทนาการ
 14. หาผู้ร่วมสนับสนุน สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา หรือสนับสนุนการเลี้ยงอาหารกลางวันครับ
 15. เป็นจิตอาสา ต้องการบริจาคเครื่องเขียน และแจกข้าวกล่องกับขนมให้เด็กๆ
 16. ต้องการสร้างอาคารเรียน 8x18เมตร(โซนอีสาน)
 17. รับบริจาคหนังสือห้องสมุด / อุปกรณ์การเรียน / อุปกรณ์กีฬา / อุปกรณ์เกษตร
 18. พลังแห่งบุญเกื้อหนุนคนทำดี
 19. สร้างศาลาพักสำหรับนักเรียนในชนบท
 20. หาโรงเรียนทำค่ายสอน-สร้าง 12-15 ต.ค. 61 (นิสิต)
 21. หาโรงเรียนที่ขาดแคลน (จังหวัด ตาก แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก เพชรบูรณ์)
 22. ขอเชิญร่วมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพลิกฟื้นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน
 23. ขอความอนุเคราห์ ผู้ใจดี บริจาคของเล่นและ โต๊ะเรียน ให้น้องอนุบาล
 24. ต้องการถาดหลุม
 25. ขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและชุดนักเรียน
 26. ขอรับบริจาคเคร่ืองดนตรีสากล
 27. หารายชื่อโรงเรียนขาดแคลนนครนายก ฉะเชิงเทรา
 28. เครื่องเสียงสำหรับใช้ในห้องประชุมขนาดเล็ก
 29. ขอความอนุเคราะห์ทาสีรั้วของโรงเรียน
 30. ขอความอนุเคราะห์สนามเด็กเล่น
 31. ต้องการบริจาคหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ จำนวน 100 เล่ม
 32. รับบริจาค อาคารเรียน /คอมพิวเตอร์ / เครื่องปริ้นเตอร์
 33. โรงเรียนที่ต้องการทาสี ใกล้ กทม.
 34. ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
 35. ขาดแคลนรั้ว รร.
 36. สอบถามโรงเรียนสำหรับค่ายอาสา(สอน-สร้าง)
 37. หาโรงเรียนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดครับ
 38. ขอรับการสนับสนุนสีน้ำมัน
 39. ต้องการทำกิจกรรมทาสี
 40. ขอผู้ใหญ่ใจดีอนุเคราะห์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียน
 41. ขอผู้ใหญ่ใจดีอนุเคราะห์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียน
 42. ต้องการสนามเด็กเล่น
 43. ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ ซ่อมแซม หลังคาโรงอาหารและโต๊ะวางอาหาร
 44. ขอทราบรายชื่อโรงเรียนขาดแคลนจ.แพร่ครับ
 45. ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีช่วยน้องๆ
 46. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงอาคารหอประชุมครับ
 47. โรงเรียนที่ต้องการสร้างอาคารอเนกปะสงค์
 48. ขอความอนุเคราะห์กระดาษ เอ4
 49. ขอสนับสนุนประตูม้วนปิดอาคารอบรมธรรมะของโรงเรียนบ้านหนองเข้
 50. ขอรับบริจาคโต๊ะ สำหรับรับประทานอาหานักเรียน