การเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่

ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่

          Krupatom ขอนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง         … อ่านต่อ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่

CPO Model ประเมินรร.

CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

CPO Model CPO Model ประกอบด้วยการประเมินส่วนสำคัญ 3 ส่วนใหญ่ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับ  คือ 1.การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาว… อ่านต่อ CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

ครูผู้ช่วย แผนภูมิ

ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ วันแรกเป็นวันเริ่มต้นแล… อ่านต่อ ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

CIPP Model ประเมินรร.

CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม

ในการดำเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื… อ่านต่อ CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม