คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ครูประถม ขอขอบคุณ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ได้เผยแพร่ เป็นวิทยาทาน ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายใ… อ่านต่อ คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

เอกสารธุรการ

รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน

เอกสารธุรการ งานที่ครูต้องรู้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานส… อ่านต่อ รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๒

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ ที่จะประเมินในรอบปีนี้ สําหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส… อ่านต่อ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๒

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว6/2562 ก.ค.ศ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดแบบประเมินผลกา… อ่านต่อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้เพื่อส่งผลต่อการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่… อ่านต่อ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล

คู่มือการวัดผลและประเมินผล

คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ แหล่งที่มา :: กดที่นี้

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้  เกณฑ์ปีที่ 2559-2560 ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูป… อ่านต่อ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลด และชมได้ ขอขอบคุณขอมูลจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที… อ่านต่อ แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา