คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ครูประถม ขอขอบคุณ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ได้เผยแพร่ เป็นวิทยาทาน ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายใ… อ่านต่อ คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๒

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ ที่จะประเมินในรอบปีนี้ สําหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส… อ่านต่อ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๒

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว6/2562 ก.ค.ศ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดแบบประเมินผลกา… อ่านต่อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้

ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้เป็นแหล่งสาระการเรียนรู้ในหลายหลากวิชาให้ดาวน์โหลดและนำไปใช้กันได้อย่ามีประโยชน์ในวันข้างหน้า และสะดวกในการทำงาน สามาร… อ่านต่อ ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5)

ตัวอย่าง แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ… อ่านต่อ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5)

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึก… อ่านต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

เปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2562

เปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2562

          แจ้งตำแหน่งเปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2562           โดยมีกำหนดการอย่างไม่เป็นทาง… อ่านต่อ เปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2562