fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…
Read More...

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

          ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 1.1…
Read More...

เปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2562

          แจ้งตำแหน่งเปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2562           โดยมีกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2562 สาขาที่เปิดสอบ ขอขอบคุณ : FB…
Read More...

หมอธี สั่งยกเลิก Logbook ยื่นเลื่อนวิทยฐานะ  

          จากกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน หรือ Log book สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เพื่อประกอบการเสนอขอให้มี…
Read More...

หมอธีสั่งก.ค.ศ.แก้ไข Log book และกฎเกณฑ์การประเมินครู

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยข้อมูลผ่าย OBECLINE เกี่ยวกับความคิดเห็นของ รมว.ศธ.…
Read More...

ศธ.ปรับเกณฑ์ เป็น 3 ปี ครูอัตราจ้าง สอบครูผู้ช่วยได้

          ศธ.ปรับเกณฑ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) โดยมีนพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุม ได้เปิดเผยว่า…
Read More...

ก.ค.ศ. จัดทำหลักเกณฑ์กลางการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

          ก.ค.ศ.เปิดโอกาสศึกษานิเทศก์สมัครแข่งคัดเลือกผอ.สถานศึกษา พร้อมจัดทำเกณฑ์กลางในการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ           เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)…
Read More...

ร่างกำหนดการสอบ ของ สพฐ. ผอ.สพท./ผอ.รร./รอง ผอ.สพท./รอง ผอ.รร./ครูผู้ช่วย

ร่างกำหนดการสอบ ของ สพฐ. (อย่างไม่เป็นทางการ) ผอ.สพท. = สอบ 27 ม.ค.62 ผอ.รร. = สอบ 19 ม.ค.62 รอง ผอ.สพท. = สอบ 8 เม.ย. 62 รอง ผอ.รร. = สอบ 30 มี.ค.62 ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ = สอบ 4 พ.ค. 62 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : …
Read More...

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

รายการหลักสูตร เอกสารหลักสูตร      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)…
Read More...

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา      คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  …
Read More...