fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

เปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2562

          แจ้งตำแหน่งเปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2562          โดยมีกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2562สาขาที่เปิดสอบขอขอบคุณ : FB…

หมอธี สั่งยกเลิก Logbook ยื่นเลื่อนวิทยฐานะ  

          จากกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน หรือ Log book สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เพื่อประกอบการเสนอขอให้มี…

หมอธีสั่งก.ค.ศ.แก้ไข Log book และกฎเกณฑ์การประเมินครู

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยข้อมูลผ่าย OBECLINE เกี่ยวกับความคิดเห็นของ รมว.ศธ.…

ศธ.ปรับเกณฑ์ เป็น 3 ปี ครูอัตราจ้าง สอบครูผู้ช่วยได้

          ศธ.ปรับเกณฑ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) โดยมีนพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุม ได้เปิดเผยว่า…

ก.ค.ศ. จัดทำหลักเกณฑ์กลางการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

          ก.ค.ศ.เปิดโอกาสศึกษานิเทศก์สมัครแข่งคัดเลือกผอ.สถานศึกษา พร้อมจัดทำเกณฑ์กลางในการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)…

ร่างกำหนดการสอบ ของ สพฐ. ผอ.สพท./ผอ.รร./รอง ผอ.สพท./รอง ผอ.รร./ครูผู้ช่วย

ร่างกำหนดการสอบ ของ สพฐ. (อย่างไม่เป็นทางการ)ผอ.สพท. = สอบ 27 ม.ค.62ผอ.รร. = สอบ 19 ม.ค.62รอง ผอ.สพท. = สอบ 8 เม.ย. 62รอง ผอ.รร. = สอบ 30 มี.ค.62ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ = สอบ 4 พ.ค. 62ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : …

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

รายการหลักสูตรเอกสารหลักสูตร     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)…

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา     คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  …

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ…

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จะยึดตามตัวชี้วัด จะประเมินโดยใช้วิธีการ 4 รูปแบบ (โดยสถานศึกษา /…