คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต… อ่านต่อ คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Application เสริมการสอน

Application เสริมการสอน สำหรับคุณครูทุกระดับชั้น

ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นโลกยุคเทคโนโลยี ที่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องเจอ เรามาถึงยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอั… อ่านต่อ Application เสริมการสอน สำหรับคุณครูทุกระดับชั้น

ลิงค์เข้าDMC62

ลิงค์เข้า dmc62 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูประถมจะมาแนะนำระบบ DMC62 ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับนักเรียนรายบุคคล เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเวลาเปิดเทอมใหม่นี้คุณครู ที่รับหน้าที่ดู… อ่านต่อ ลิงค์เข้า dmc62 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 สาระสำคัญดังนี้ ดาวน์โหลดเพื่ออ่าน คลิก ที่มา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  

การสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศณวันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศแล้ว ผลการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลวันที่ 30-04-62

วันนี้เป็นวันที่ 30 เมษายน 2562 เนื่องด้วยตามกำหนดการ การประกาศผลการสอบ การวัดผลประจำปี ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 หรือเรียกว่าการสอบ NT ได้ดำเ… อ่านต่อ ประกาศแล้ว ผลการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลวันที่ 30-04-62