3 ตัวอย่างแนวทางการเขียนครูดีไม่มีอบายมุข

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าว ตัวอย่างแนวทางการเขียนครูดีไม่มีอบายมุขจำนวน 3 ตัวอย่าง  ได้แก่ตัวอย่างการเขียนของคุณครูภฌลดา ปรางควิรยาตัวอย่างการเขีย… อ่านต่อ 3 ตัวอย่างแนวทางการเขียนครูดีไม่มีอบายมุข

ใบสมัครและประกาศส่งผลงานโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี62

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวใบสมัครและประกาศส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุขปี2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายอง… อ่านต่อ ใบสมัครและประกาศส่งผลงานโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี62

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่พัทลุง เพื่อหารือ จัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวรมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่พัทลุง เพื่อหารือกับผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ย… อ่านต่อ รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่พัทลุง เพื่อหารือ จัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการ ECaP และ CSEd ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

สำหรับครูประถมที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 นี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้… อ่านต่อ สสวท. จัดงานประชุมวิชาการ ECaP และ CSEd ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

“ณัฏฐพล” วางเป้า 3 ปี ครูทุกคนต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการ กพฐ. กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เน้นเด็ก และครู โด… อ่านต่อ “ณัฏฐพล” วางเป้า 3 ปี ครูทุกคนต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้

มงคลกิตติ์ แฉตรวจสอบทุจริต “สอบแข่งขันท้องถิ่น ปี ’62”

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวผู้เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 3 แสนกว่าราย และมีผู้ที่สอบผ่านจำนวน 9 พันกว่าราย ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม … อ่านต่อ มงคลกิตติ์ แฉตรวจสอบทุจริต “สอบแข่งขันท้องถิ่น ปี ’62”

ครูสอนศิลปะชุบชีวิต บ้านพักครูอายุ 40 ปี ใช้งบแค่ 7 พัน

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวสภาพบ้านไม้อายุ 40 ปีที่ใช้เป็นบ้านพักครูของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย วันเวลา ฟ้า ฝน ลมแดดที่ผ่านเวียนไปย่อ… อ่านต่อ ครูสอนศิลปะชุบชีวิต บ้านพักครูอายุ 40 ปี ใช้งบแค่ 7 พัน

แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้

สำหรับคุณครูประถมแล้ว อาจจะยังคงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ตามที่หวังไว้ เราจึงมีแผนพัฒนาคุณภา… อ่านต่อ แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้