fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

ข่าวการศึกษา

รวบรวมข่าวการศึกษาจากแหล่งข่าวต่างๆ มาอัพเดทท่านครับ

สพฐ. ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระราชปณิธานของล้มเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน…

เด็กไทยคว้ารางวัลแชมป์โลกโอลิมปิกหุ่นยนต์ที่ประเทศอังการี ถึง 7 รางวัล

ครูประถม ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนเด็กไทยที่ได้ไปแข่งขันในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ชิงแชมป์โลก ได้คว้ารางวัลถึง 7 รางวัลด้วยกัน กับผลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ชิงแชมป์โลก รายการ WRO 2019 หรือ World Robot Olympiad…

แนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 218 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า "เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที…

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง…

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง

ว 12/62 การคัดเลือกทายาท ผู้พิการ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการหรือการเป็นพลเมืองดีเข้ารับราชการฯ

ว 12/62 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี…

สพฐ.สำรวจ จำนวนตำแหน่งว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563

สพฐ.สำรวจ จำนวนตำแหน่งว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวม 75 แห่ง ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น…

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดอื่นๆ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง:…

รมช.ศึกษาธิการ​ เดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดเลย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน​

รมช.ศึกษาธิการ​ เดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดเลย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน​ (2 พ.ย.62)​ ดร.กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รมช.ศึกษาธิการ​ เดินทางไปตรวจราชการและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย…

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. อยู่ในระดับA

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. อยู่ในระดับA นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)…