ข้าราชการเกษียณ

ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง

ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง ทั้งชนิดที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ครูประถม ขอนำข้อมูลดีดีมาประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านได้ทราบว่า… อ่านต่อ ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ครูประถม ขอขอบคุณ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ได้เผยแพร่ เป็นวิทยาทาน ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายใ… อ่านต่อ คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต… อ่านต่อ คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันนี้ ครูประถม เจอแหล่งเรียนรู้ที่ดีแหล่งหนึ่งอยากจะนำมาแชร์ เป็น การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย&n… อ่านต่อ การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท.

คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท. วันนี้ ครูประถม ได้นำวิธีการค้นหาคู่มือ การสอน สำหรับครูที่ใช้หนังสือ สสวท. มาฝากค่ะ ปัจจุบันนี้ หนังสือต่างๆเริ่… อ่านต่อ คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท.

(Anti-Corruption Education)

หลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

วันนี้ครูประถมขอนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกแบบไว้   ครูประถมมองเห็นว่าปัจจุบันพบ… อ่านต่อ หลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

การศึกษา หมายถึง

การศึกษา หมายถึง ?

สวัสดีค่ะ ครูประถมอยากจะมา คุยเล่นเกี่ยวกับคำว่าการศึกษา ถ้าเราลองนึกถึง คำว่าการศึกษา เราคงนึกถึงการเรียนหรือการสอนในโรงเรียน จริงๆแล้วนั้น การศึกษา … อ่านต่อ การศึกษา หมายถึง ?