fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

สาระน่ารู้

สาระความรู้ สำหรับครู เพื่อพัฒนาความรู้ครูประถม

แนะนำแอพพลิเคชั่นและวิธีควบคุมการใช้งานสมาร์ทโฟนจากเด็กๆ ให้เหมาะสม ในช่วงเปิดเทอม 2563

แนะนำแอพพลิเคชั่นและวิธีควบคุมการใช้งานสมาร์ทโฟนจากเด็กๆ ให้เหมาะสม ในช่วงเปิดเทอม 63 จากสภาพปัญหาการเปิดเรียนที่กำลังจะใกล้เข้ามานี่ทำให้คุณแม่หลายๆท่านมีความกังวลใจในการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…
Read More...

สสวท.อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงเลื่อนวิทยฐานะได้ เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563

สสวท.อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงเลื่อนวิทยฐานะได้ เก็บไว้เป็นชั่วโมงอบรมปีการศึกษา 2563 - ประถมศึกษาได้ 12 ชั่วโมง (ป.ต้น/ป.ปลาย) - มัธยมศึกษาได้ 20 ชั่วโมง (ม.ต้น/ม.ปลาย) เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 เวลาอบรมระหว่าง 1…
Read More...

ทำแบบทดสอบเรื่อง “การจัดดอกไม้สดและงานใบตอง”รับเกียรติบัตรฟรี!

แบบทดสอบเรื่อง "การจัดดอกไม้สดและงานใบตอง" 1.โปรดใช้ gmail เพื่อสะดวกในการรับเกียรติบัตร 2.แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 30ข้อ หากท่านผ่านการทดสอบ 80% คือ 24ข้อ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ที่ท่านได้ระบุไว้…
Read More...

ทำแบบทดสอบประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ จัดทำโดยโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อทดสอบวัดความรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย มีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ  หลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น หากท่านผ่านการทดสอบ 80%…
Read More...

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย จากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย รับเกียรติบัตรฟรี

ทำแบบทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย ชุดทดสอบความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย จัดทำโดย ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ถูกตั้งเเต่ 16 ข้อ หรือ 80% ขึ้นไป จะมีเกียรติบัตรส่งไปให้ทางอีเมล…
Read More...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งและหน่วยลูกเสืออาสา กกต.…

แบบทดสอบด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รับเกียรติบัตรฟรี คลิ๊กทำเกียรบัตรที่นี่ : https://forms.gle/H9ku9ohPvKj3Hj9g7
Read More...

 รัฐบาล กสทช.และค่ายมือถือ 5 ค่าย ออกมาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน”โทรมือถือฟรี 100…

รัฐบาล กสทช. และค่ายมือถือ 5 ค่าย ออกมาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ "โทรมือถือฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย"ประชาชน…
Read More...

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ…
Read More...

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563 จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ดังนี้ - งดเว้นการจัดงานทุกระดับ - งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา - งดเว้นการรดน้ำขอพร -…
Read More...

📣แจ้ง!!! กรมบัญชีกลาง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล covid19 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
Read More...