fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

สาระน่ารู้

สาระความรู้ สำหรับครู เพื่อพัฒนาความรู้ครูประถม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ…

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563 จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ดังนี้- งดเว้นการจัดงานทุกระดับ - งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา - งดเว้นการรดน้ำขอพร -…

📣แจ้ง!!! กรมบัญชีกลาง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล covid19 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

SciKids เกมแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการเรียนรู้ โดย สสวท ดาวน์โหลด ฟรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนน้อง ๆ วัยสร้างสรรค์ สนุกเรียนสนุกรู้ด้วยกันกับ SciKids The Adventure Gamebook เกมแอปพลิเคชัน ที่ช่วยส่งเสริมการอ่าน ฝึกการคิดวิเคราะห์และให้ความรู้วิทยาศาสตร์…

ลบ การเข้าถึงด่วน ออกจาก google drive

เป็นเรื่องที่น่าเป็นปัญหาสำหรับท่านที่ใช้งาน google drive  มาอย่างยาวนาน จึงมาแนะนำวิธีปิด/เปิด ในส่วนของการแสดงการเข้าถึงด่วน  สำหรับ แอดนั้นมีความคิดเห็นว่ามันรู้สึก ขวางตาทำให้เวลาเข้าค้นหาไฟล์มันต้อง scroll mouse เลื่อยนลงไป…

ระบบการศึกษาที่ดีเป็นอย่างไร

ระบบการศึกษาที่ดีเป็นอย่างไร รู้หรือไม่ว่า เมื่อ 50 กว่าปีก่อน เกาหลีใต้ และ ฟินแลนด์ “เคย” มีระบบการศึกษา “ที่ไร้ประสิทธิภาพ” แต่ปัจจุบัน ทั้งเกาหลีใต้และฟินแลนด์ มีคุณภาพการศึกษาในระดับแนวหน้าของโลก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น .…

คุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1…

คุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  …

ไอเดีย เว็บที่สามารถ โหลดรูปสวย ๆไปใช้งาน

อยาก โหลดรูปสวย  แต่ไม่รู้จะทำไง สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูประถม ขอนำเรื่องราวดีดีที่อยากบอกต่อ คุณครูหลายท่าน