fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

สาระน่ารู้

สาระความรู้ สำหรับครู เพื่อพัฒนาความรู้ครูประถม

แนวคิดทาง ปรัชญา

แนวคิดทาง ปรัชญา ปรัชญา คือกระบวนการในการตีความและการรับรู้ในสภาวะใดๆอันเป็นความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลก โดยผู้ศึกษาเกี่ยวกับความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลกนั้นที่เรียกว่า นักปราชญ์ หมายถึง ผู้ใคร่รู้ การเป็นผู้ใคร่รู้กับสภาวะของการเป็น…

ปรัชญา คืออะไร

ปรัชญา คืออะไรศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชา ปรัชญาความหมายของปรัชญา (Meanings of Philosophy)คำว่า “ปรัชญา” เป็นศัพท์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร)…

FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 21 (กันยายน 2560) FOCUS การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้การกำกับดูแล (Governance) ในระบบโรงเรียนในที่นี้มีหลายด้าน…

จี้หา’โมเดลผลิตครู’ใหม่ ก่อนเคาะหลักสูตร 4-5 ปี

นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสู่การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ จัดโดยคุรุสภา…

เมื่อครูประถมคิดอยากได้ แว่น ใหม่ต้องทำไงบ้าง

สมัยนี้การใส่ แว่น ตากันแดด เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็น สำหรับคนที่ต้อง ออกนอกบ้านอยู่บ่อยๆ ยิ่งปัจจุบัน แสงแดดยิ่งแรง ทวีความร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราต้องหรี่ตาทุกครั้ง เมื่อต้องเจอกับแสงแดดแรงๆ โดยตรง ทั้งคนที่เดินอยู่นอกตึก…