fbpx
Browsing Category

ข่าวการศึกษา

รวบรวมข่าวการศึกษาจากแหล่งข่าวต่างๆ มาอัพเดทท่านครับ

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน                 การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นวิธีการดำเนินการให้ชั้นเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง…
Read More...

ธาเลส (THALES)

ธาเลส ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของปรัชญาตะวันตก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ก่อน ค.ส. 585 ป็นผู้ทำนายการเกิดสุริยคราส เป็น1ใน7ของบัณฑิตกรีก ทุกท่านต่างก็มีคติพจน์ (คำนิยาม)ประจำตนและคำนิยามของธาเรสก็คือ “น้ำนี้ดีที่สุด” (Water is best)…
Read More...

แนวคิดทาง ปรัชญา

แนวคิดทาง ปรัชญา ปรัชญา คือกระบวนการในการตีความและการรับรู้ในสภาวะใดๆอันเป็นความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลก โดยผู้ศึกษาเกี่ยวกับความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลกนั้นที่เรียกว่า นักปราชญ์ หมายถึง ผู้ใคร่รู้ การเป็นผู้ใคร่รู้กับสภาวะของการเป็น…
Read More...

ปรัชญา คืออะไร

ปรัชญา คืออะไร ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชา ปรัชญา ความหมายของปรัชญา (Meanings of Philosophy) คำว่า “ปรัชญา” เป็นศัพท์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร)…
Read More...

FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 21 (กันยายน 2560) FOCUS การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้การกำกับดูแล (Governance) ในระบบโรงเรียนในที่นี้มีหลายด้าน…
Read More...

จี้หา’โมเดลผลิตครู’ใหม่ ก่อนเคาะหลักสูตร 4-5 ปี

นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสู่การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ จัดโดยคุรุสภา…
Read More...

เมื่อครูประถมคิดอยากได้ แว่น ใหม่ต้องทำไงบ้าง

สมัยนี้การใส่ แว่น ตากันแดด เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็น สำหรับคนที่ต้อง ออกนอกบ้านอยู่บ่อยๆ ยิ่งปัจจุบัน แสงแดดยิ่งแรง ทวีความร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราต้องหรี่ตาทุกครั้ง เมื่อต้องเจอกับแสงแดดแรงๆ โดยตรง ทั้งคนที่เดินอยู่นอกตึก…
Read More...