fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา รวมสื่อเอกสารการสอน สำหรับสังคมศึกษา วิชาสังคมสำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชา แจกฟรี

รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชาĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4.doc ดู ดาวน์โหลด12562 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.พ. 2559 23:24 Sophnn Channelĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา…

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป1-ม.6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เพิ่มเติม รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6 ใบงานป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1ประถมศึกษาปีที่ 1…

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้รวมแนะแนว

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมแนะแนว มีทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดที่1 จะประกอบด้วยใบงานกิจกรรมพัฒนาฯ ป.1ดาวน์โหลดใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาไทย ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาอังกฤษ ป.1ดาวน์โหลด…