fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

Coding

coding การคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2560 ซึ่งถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งปรับปรุงหลักสูตร 60 ในปัจจุบันในปี 63 นั้นทุกโรงเรียนจะต้องใช้ทุกชั้นเรียนอย่างครบถ้วนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาหาความรู้ครูประถมจึงมีใบงานสื่อการสอนแผนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน coding หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ท่านโหลดได้ฟรี

ใบงานวิทยากรคำนวณ

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา  นำเสนอ ใบงานวิทยาการคำนวณ เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบคอม ที่มา ตัวอย่าง​ใบงานอุปกรณ์​คอมพิวเตอร์​ สำหรับเด็กๆ เครดิต​ ห้องเรียนครูทราย

รมช.ศึกษาธิการ เตรียมลุยต่ออบรม Coding ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ (18 พ.ย.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ว่า หลังจากที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)…

เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น…

Coding วิชาแห่งโลกอนาคต การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อมนุษย์ชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Coding วิชาแห่งโลกอนาคต การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อมนุษย์ชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ธรรมชาติของมนุษย์เราอยากจะเอาชนะทุกข้อจำกัด ก็เหมือนกับคนเดินแล้วก็เหนื่อย จึงคิดพัฒนาจักรยานขึ้นมา วันหนึ่งเราอยากจะให้ยานพาหนะจุคนจำนวนมาก…

วิธีเข้าสู่ระบบ(Sign in) ใน Scratch

วิธี เข้าสู่ระบบ(Sign in) ใน Scratch  หายังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิกก่อน คลิกที่นี่ อันดับแรก เข้าไปที่ URL https://scratch.mit.edu/ จากนั้นกดที่ปุ่ม Sign in กรอก Username และ Password หากลืม  Username หรือ Password ให้กดที่ปุ่ม …

วิธีการสมัครสมาชิก กับ Scratch

หากเราต้องการบันทึกโปรแกรมและแชร์โปรแกรม เราจำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกก่อน อันดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu/ จากนั้นกดที่ปุ่ม Join Scratch จากนั้นกรอก ชื่อบัญชี  รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน ตามลำดับ …

Scratch คืออะไร?

Scratch เป็นภาษาโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม ซึ่งถูกพัฒาข้ึนโดยกลุ่ม Lifelong Kindergarten Group ใน MIT Media Lab ของ สถาบัน MIT โดยการนำของ Mitchel Resnick Scratch…

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ช่วงนี้ หากครูคนใดสนใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน โดย กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) และงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ…