fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

Coding

coding การคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2560 ซึ่งถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งปรับปรุงหลักสูตร 60 ในปัจจุบันในปี 63 นั้นทุกโรงเรียนจะต้องใช้ทุกชั้นเรียนอย่างครบถ้วนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาหาความรู้ครูประถมจึงมีใบงานสื่อการสอนแผนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน coding หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ท่านโหลดได้ฟรี

วิธีเข้าสู่ระบบ(Sign in) ใน Scratch

วิธี เข้าสู่ระบบ(Sign in) ใน Scratch  หายังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิกก่อน คลิกที่นี่อันดับแรก เข้าไปที่ URL https://scratch.mit.edu/จากนั้นกดที่ปุ่ม Sign inกรอก Username และ Passwordหากลืม  Username หรือ Password ให้กดที่ปุ่ม …

วิธีการสมัครสมาชิก กับ Scratch

หากเราต้องการบันทึกโปรแกรมและแชร์โปรแกรม เราจำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกก่อนอันดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu/จากนั้นกดที่ปุ่ม Join Scratchจากนั้นกรอก ชื่อบัญชี  รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน ตามลำดับ…

Scratch คืออะไร?

Scratch เป็นภาษาโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม ซึ่งถูกพัฒาข้ึนโดยกลุ่ม Lifelong Kindergarten Group ใน MIT Media Lab ของ สถาบัน MIT โดยการนำของ Mitchel ResnickScratch…

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ช่วงนี้ หากครูคนใดสนใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน โดย กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) และงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ…

สรุปหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

วันนี้ครูประถมมีข้อมูลการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและแนวทางการเรียน การสอน ระดับประถมศึกษา มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณครูณัฐพลเป็นอย่างสูงที่ได้จัดสรรข้อมูลการเรียนรู้ที่ดีแบบนี้ด้วยครับ …