CPO Model ประเมินรร.

CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

CPO Model CPO Model ประกอบด้วยการประเมินส่วนสำคัญ 3 ส่วนใหญ่ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับ  คือ 1.การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาว… อ่านต่อ CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

พัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 ด้วย BBL และทฤษฎีจิตใต้สำนึก

คุณหมอจันทร์เพ็ญ เล่าให้ฟังถึงหลักการของ BBL (Brain Base Learning) และการพัฒนาสมองของมนุษย์ว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิต และเน้นไปในช่วง… อ่านต่อ พัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 ด้วย BBL และทฤษฎีจิตใต้สำนึก

ครูผู้ช่วย แผนภูมิ

ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ วันแรกเป็นวันเริ่มต้นแล… อ่านต่อ ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

เงินทุนหมุนเวียน

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2561

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2561 ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าร… อ่านต่อ จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2561

การพัฒนาเด็ก และ ครอบครัวในศตวรรษที่ 21

เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใน การพัฒนาเด็ก ในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่… อ่านต่อ การพัฒนาเด็ก และ ครอบครัวในศตวรรษที่ 21

CIPP Model ประเมินรร.

CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม

ในการดำเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื… อ่านต่อ CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม

ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก

ครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก นั้น (เฮลซองและวีคส์ อ้างใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 2536:52-58) ได้สรุปแนวความคิดของครูที่ดีไว้เป็นระบ… อ่านต่อ ครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก