ครูผู้ช่วย แผนภูมิ

ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ วันแรกเป็นวันเริ่มต้นแล… อ่านต่อ ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

เงินทุนหมุนเวียน

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2561

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2561 ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าร… อ่านต่อ จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2561

การพัฒนาเด็ก และ ครอบครัวในศตวรรษที่ 21

เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใน การพัฒนาเด็ก ในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่… อ่านต่อ การพัฒนาเด็ก และ ครอบครัวในศตวรรษที่ 21

CIPP Model ประเมินรร.

CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม

ในการดำเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื… อ่านต่อ CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม

ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก

ครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก นั้น (เฮลซองและวีคส์ อ้างใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 2536:52-58) ได้สรุปแนวความคิดของครูที่ดีไว้เป็นระบ… อ่านต่อ ครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน นักเรียน

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินการอ่… อ่านต่อ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

การอบรมเด็ก

การอบรมเด็ก (Discipline technique of children)

การอบรมเด็ก  ผู้ที่เคยเลี้ยงดูเด็ก คงทราบดีทุกคนว่า ไม่ว่าเด็กคนหนึ่งจะเป็นเด็กดีเพียงใดก็ตาม ในบางครั้งบางคราวก็ยังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเกิดขึ้… อ่านต่อ การอบรมเด็ก (Discipline technique of children)

คุณสมบัติของครู นักเรียน

คุณสมบัติของครู แบบไหนที่เด็กไทยต้องการ?

คุณสมบัติของครู อันดับ คุณสมบัติของ “ครู” ที่สำคัญที่สุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 (นิด้าโพล) คุณสมบัติสำคัญของครูไทย ผลสำรวจความคิดเห็น จากประชาชน… อ่านต่อ คุณสมบัติของครู แบบไหนที่เด็กไทยต้องการ?

ตำราวิทย์คณิต สสวท

ปรับโฉมตำรา “วิทย์-คณิต” ใหม่ มั่นใจส่งถึงโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

ตำราวิทย์คณิต ใหม่ สำหรับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 สกสค. จับมือ สสวท. ปรับโฉม “ตำราวิทย์ – คณิต” ใหม่ สำหรับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 “พินิจศักดิ์… อ่านต่อ ปรับโฉมตำรา “วิทย์-คณิต” ใหม่ มั่นใจส่งถึงโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

นักจิตวิทยาโรงเรียน นักเรียน

นักจิตวิทยาโรงเรียน สพฐ.ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0

สพฐ.ชู นักจิตวิทยาโรงเรียน ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดมิติใหม่พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนยุทธ… อ่านต่อ นักจิตวิทยาโรงเรียน สพฐ.ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0