fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ครูประถม

ครูประถม

ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
Read More...

ลิงค์เข้าระบบต่างๆ

ลิงค์เข้าระบบต่างๆ ของงานโรงเรียน เนื่องด้วยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ระบบการทำงานของราชการได้ปรับเปลี่ยนให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น…
Read More...

วิธีใช้งาน App ZOOM แอปประชุมออนไลน์ยอดฮิต ในยุค WFH

วิธีใช้งาน zoom แอปประชุมออนไลน์ยอดฮิต  Work From Home จากปัญหาสถานการณ์โควิค-19 ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้โปรแกรมที่สนับสนุนการประชุมงาน และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ดังนั้น Application…
Read More...

รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี อนุบาล-ประถม-มัธยม

รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี อนุบาล-ประถม-มัธยม UPDATE 27-06-63 ระดับอนุบาล อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓…
Read More...

โหลดฟรี แผนการสอน/คู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

#ครูคณิตต้องโหลด #คู่มือครู #สสวท. โหลดฟรี แผนการสอน/คู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก่อนอื่นตอนครูประถมจะมาแนะนำแนวทางในการโหลด คู่มือครู ค่ะ โดยครั้งได้นำบทความจากทางเพจ วิทยาศาสตร์ by NTK.…
Read More...

ศธ.ปรับ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)

ศธ.ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)…
Read More...

ไม่ทิ้งครูเอกชน สช. เร่งสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจาก(COVID-19)

ไม่ทิ้งครูเอกชน สช. เร่งสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read More...

เย็นนี้ ลงทะเบียนรับ 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน.com อย่างละเอียดต้องกรอกอะไรบ้าง

วันนี้ อย่าช้า สำหรับผู้ปกครอง ท่านใดที่กำลังหาแนวทางการลงทะเบียน ครูประถม ได้นำแนวทางการงทะเบียนรับเงิน จากนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกเงินให้กับทุกๆท่านเป็นเวลา 3 เดือน ลิงค์เข้าระบบ ลิงค์เข้าระบบลงทะเบียน ลิงค์…
Read More...

zipgrade เครื่องมือช่วยตรวจกระดาษคำตอบ เตรียมสอบปลายภาคเรียน

คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น ZipGrade โดย ครูประถม.คอม ครูประถมจะแนะนำการตรวจสอบคำตอบในช่วงที่ต้องการจัดสอบแบบเร่งรีบ สำหรับการเตรียมสอบในช่วงเดือน มีนาคม  หรือในปีการศึกษา 2562 วันนี้จะมาแนะนำการใช้  zipgrade…
Read More...

สพฐ. แนะ การปฏิบัติในการจัดซื้อ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2563

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ ตัวอย่างเอกสารบ้างส่วนจาก แ่นวทางการจัดการศึกษา…
Read More...