fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

ความรู้สำหรับครู

หลักสูตรการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออนไลน์

การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบวิสัยทัศน์ โครงสร้างหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชาได้

Brain-Based Learning การพัฒนาสมองเด็ก 7-12 ปี

สวัสดีค่ะ หากพูดถึงการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านสติปัญญา หลายๆท่านคงคิดถึง สมอง และวันนี้ ครูประถม ขอนำเอาการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการสมอง Brain-Based Learning มาฝาก ครูทุกท่าน โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)…

Brain-Based Learning การพัฒนาสมองเด็ก 3-6 ปี

สวัสดีค่ะ หากพูดถึงการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านสติปัญญา หลายๆท่านคงคิดถึง สมอง และวันนี้ ครูประถม ขอนำเอาการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการสมอง Brain-Based Learning มาฝาก ครูทุกท่าน โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)…

สรุปหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

วันนี้ครูประถมมีข้อมูลการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและแนวทางการเรียน การสอน ระดับประถมศึกษา มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณครูณัฐพลเป็นอย่างสูงที่ได้จัดสรรข้อมูลการเรียนรู้ที่ดีแบบนี้ด้วยครับ …

หางานวิจัยระดับนานาชาติ กับ 26 เว็บไซต์ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่าน

วันนี้ ครูประถม มีเว็บไซต์เกี่ยวกับงานวิจัยมาฝากคุณครูทุกท่าน  มีหลายสาขาวิชามาให้ได้ลองค้นคว้าหาข้อมูลกัน ซึ่งในแต่ละเว็บจะมีทั้ง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สื่อนิตยสารเกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี…

แนะนำการทำ Portfolio อย่างง่าย online

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูประถม ขอมาแนะนำการทำ Portfolio อย่างง่ายที่ สวย โดย ขอขอบคุณ admissionpremium.com/portfolio/ ที่ช่วยสร้างสรรค์แฟ้มสวยๆ สามารถทำได้ทั้งนักเรียนและคุณครู ขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้ 1.เข้าไปที่หน้าเว็บ…

เชิญชวนคุณครูเข้ารวม Workshop แลกเปลี่ยนความเรียนรู้ #ครูปล่อยของ สระแก้ว 12 ตุลา 2562

เชิญชวนคุณครูเข้ารวม Workshop แลกเปลี่ยนความเรียนรู้ #ครูปล่อยของ สระแก้ว 12 ตุลา 2562 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQwIEkAUHxI63czm0ydfhZ19tAk5q8IAMH_Mr1-KZn1XN_cw/viewform…

สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนท่านที่ต้องการเรียนรู้ เข้าอบรมผ่านสื่อออนไลน์ HRD : e-Learning

ซึ่งวันนี้ ครูประถม มีเว็บไซต์ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เกี่ยวกับการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ…