fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

งานราชการ ภาคเหนือ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร ครู 13อัตรา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ ***ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท*** ***ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 แพร่ระบาด…
Read More...

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย การรับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานห้องสมุด ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานห้องสมุด…
Read More...

สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 19 อัตรา

สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 19 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
Read More...

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รับสมัครครู

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)…
Read More...

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งครู

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 5 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนลําบลศรีดอนมูลในนค้ายปาราษฎร์ดํารง เรื่อง…
Read More...

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 5 นครเชียงราย ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5…
Read More...

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน …
Read More...

โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนบ้านศาลา เรื่อง…
Read More...

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา…
Read More...

สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ…
Read More...