fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

งานราชการ ภาคกลาง

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สํานักงาน ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต…
Read More...

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา…
Read More...

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู จำนวน 7 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามที่อยู่ในประกาศและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
Read More...

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัคร 9อัตรา

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 9อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
Read More...

โรงเรียนบ้านหนองคล้า รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองคล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองคล้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว…
Read More...

สุพรรณบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒000 30 มีนาคม ๒๕๑๓…
Read More...

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนชลราษฎรอํารุง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์…
Read More...

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฯ โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว…
Read More...

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครลูกจ้าง

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี…
Read More...